Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities vietovardžiai

Königsberg (Karaliaučius, Kaliningrad, Калининград) placenames

Placenames list  A - M

 Šis sąrašas atspindi Šiaurės Rytų Prūsijos vietovardžius iš www.vietovardziai.lt 

 This list reflects the Northern East Prussia placenames from www.vietovardziai.lt

Nadrau,Nadruva,Низовка
Naggen,Nagai,
Nagurren,Nauguriai,
Naitepile,Naitepilė,
Nareischei,Naraičiai,
Narge,Nargė,Медведево
Narkuttis,Narkutis,Хворостянка
Narpgallen,Nerpgaliai,
Narpischken,Narpiškiai,
Narruschuppe ,Naršupė,
Nartucken,Nartukiai,Горбатовка
Narupe,Narupė,
Narwickaue,Narvikaulė,
Nassaue,Nasavė,Лесистое
Nasser Garten,Gardai,
Nastrehnen,Nasrėnai,
Natangen,Natangė,Богдановка
Nathalwethen,Natalvietai,
Nattangynen,Natangynas,
Naudwarischken,Naudvariškiai,Чистополье
Naugenincke,Naujininkė,
Naugininkay,Naujininkai,
Nauja Renda,Nauja Rendė,
Naujehnen,Naujiena,
Naujeningken,Naujininkai,Хуторское
Naujeningken,Naujininkai,Маломожайское
Naujoken,Naujokai,Беломорское
Naujoken,Naujokai,
Naukelischken,Naukeliškiai,Междулесье
Naukritten,Naukrytė,Алёхино
Naumeninke,Nuomininkė,Москвино
Naunienen,Naunynė,Берёзовка
Nausseden,Nausėdai,Приваловка
Nausseden,Nausėdai,
Nausseden,Nausėdai,
Nausseden,Nausėdai,
Nautzke,Nautska,Добрино
Nawekeyn,Naveikiai,Тимирязево
Nawensede,Nausėdė,
Nawenynen,Navinynai,Кругловка
Nawenynen,Navinynai,
Nawze,Nausa,Коврово
Neidtkeim,Nėdkiemis,
Nemerkemai,Nemerkiemai,Маяковское
Nemmeritten,Nemirytė,
Nemmertecken,Nemirtekiai,
Nemonge,Nemongė,
Nemonien,Nemunynas,Головкино
Nendrienen,Nendrynai,Редкий Бор
Nendrinn,Nendrynė,Ивановка
Neplouk,Neplaukis,Харьковское
Nerdeburg,Ašvinė,Крылово
Neringia,Neringa,Коса
Nerwekete,Narvikytė,Междуречье
Nestonkehmen,Nestonkiemis,Вороново
Nestonwethen,Nestonvietai,
Netschunen,Nečiūnai,Тушино
Nettienen,Netynai,Красная Горка
Neu Abschruten,Naujieji Opšrūtai,
Neu Argeningken,Naujieji Argininkai,Новоколхозное
Neu Bagdohnen,Naujieji Bagdonai,Нижний Бисер
Neu Beynuhnen,Naujieji Beiniūnai,Хмельницкое
Neu Budupönen,Naujieji Budupėnai,Брикетное
Neucken,Naikiai,Дубки
Neudorf,Neudorfas,
Neu Dowieden,Naujieji Dovydai,
Neu Droosden,Naujieji Drazdai,
Neu Eggleningken,Naujieji Eglininkai,Муравьёво
Neuendorf,Naujiendorfas,Новоселки
Neuendorf,Naujiendorfas,Узловое
Neufittscher Krug,Naujavietės Ragas,
Neu Gründann,Naujoji Grunta,
Neu Gudehlen,Naujieji Gudeliai,
Neu Gudwallen,Naujieji Gudvaliai,Ильино
Neuhausen,Sembų Romuva,Гурьевск
Neu Heidlauken,Naujasis Geidlaukis,Горки
Neuhof,Naujadvaris,Акулово
Neuhof,Neuhofas,Тимофеевка
Neuhof Lasdehnen,Naujieji Lazdynai,
Neuhof-Lindicken,Naujieji Lindikai,
Neuhof Ragnit,Raganytė,Котельниково
Neu Katzkeim,Naujasis Katkiemis,
Neu Kriplauken,Naujasis Kriplaukis,
Neukuhren,Naujakuriai,Пионерский
Neu Lappienen,Naujieji Lapynai,Малые Бережки
Neu Lasdehnen,Naujieji Lazdynai,Печёрское
Neu Lebkojen,Naujieji Liepkojai,Орехово
Neu Löbegallen,Naujasis Liepgalis,Междуречье
Neu Lubönen,Naujieji Liubėnai,Зеленодолье
Neu Maygunischken,Naujiosios Maiguniškės,
Neu Rogaischen,Naujieji Rogaišiai,Ладожское
Neusaassen,Naujieji Šašai,
Neusasserei,Naujieji Seseriai,
Neusaß Jacuttisz,Naujas Jakutis,
Neu Schillgallen,Naujieji Šilgaliai,
Neu Sellen,Naujieji Seliai,
Neu Sköpen,Naujieji Skiepai,Руднево
Neusorge,Nausargė,
Neusorge,Smutkeliai,
Neustrawischken,Naujieji Austraviškiai,Красное
Neuteich,Naičiai,
Neu Trakehnen,Naujieji Trakėnai,
Neu Tullen,Naujieji Tūlai,Кустарниково
Neu Vitte,Naujavietė,
Neu Weynothen,Naujieji Vainotai,Исток
Neu Wingeruppen,Naujieji Vingerupiai,Дятлово
Newpaderlaucken,Naujieji Padarlaukiai,
New Stobingen,Naujieji Stubingiai,Гусевка
Neydowe,Neiduvė,Малая Липовка
Neynischken,Nainiškis,Привольное
Nickelnischken,Nikelniškiai,
Nickel Stannaiten,Stanaitė,Смоленское
Nicklaushöfchen,Nyklaupiai,Нахимово
Niebuden,Nybudai,Красногорское
Nisorge,Nesargė,
Nodimste,Nuodimstė,Окунёво
Noetnicken,Netininkai,Прислово
Nogympte,Nuogimtė,
Nohragehlen,Noragėliai,
Noine,Nėnė,
Noligowo,Nuligava,Амурское
Noppekayme,Nuopkaimė,
Norbude,Norbudė,
Norbuden,Norbudai,
Norbuden,Narbudai,Поречье
Norgallen,Norgaliai,Пролетарский
Norgehnen,Nargėnai,Стрелково
Norgehnen,Nargėnai,Шатрово
Norudszen,Naručiai,
Norutschatschen,Narušaičiai,
Norweischen,Narvaičiai,
Norweischen,Narvaičiai,Дивное
Norwideitz,Norvidaitis,
Norwilkischken,Norvilkiškiai,Становое
Norwischeiten,Norvišaitė,
Nottrienen,Nutrynai,
Nowischken,Naviškiai,Береговое
Nycape,Naikapė,Майское
Nyskirden,Niskirdai,Безымянка
Obehlischken,Obeliškiai,Зеленцово
Ober Eyßüllen,Aukštieji Eisuliai,Гaрино
Oblauken,Obuollaukis,
Obolenen,Obuolėnai,
Obolin,Obuolynė,Чижовка
Obrotten,Abrotai,Ольшанка
Obscherninken,Apšarninkai,Красноармейское
Obscherninken,Apšarninkai,
Obscherninken,Apšarninkai,Партизанское
Obschruten,Opšrūtai,
Obszruten,Obšrūtai,Загородное
Ochtolite,Auktalytė,Прогресс
Olsenau,Alsėnai,
Opehlischken,Upeliškiai,
Orrau,Oruva,Керченское
Orupönen,Orupėnai,Синявино
Oschke,Oška,Кабачково
Oschkin,Oškynė,Короленково
Oschkinnen,Oškiniai,Осташево
Oschweningken,Uošvininkai,
Oslephen,Uosliepiai,Кузнечный
Osseningke,Uosininkė,Осиновка
Osseningken,Uosininkai,Карпинское
Ossienen,Uosynai,
Ossupönen,Uosupėnai,
Osterau,Austruva,Осетрово
Ostrowen,Austruviai,
Ostwethen,Uostvietai,
Oszininckay,Ožininkai,Онежино
Osznaggern,Ožnugariai,Камышевка
Osznaggern,Ožnugariai,Придорожное
Osznugarn,Ožnugariai,Шумное
Otten,Utena,
Paarchen,Paarkiai,
Paballei,Pabaliai,Сенцово
Paballen,Pabaliai,
Paballen,Pabaliai,Вишневое
Pabbeln,Pabaliai,Карамышево
Paberdszen,Paberžiai,
Paccraw,Pakruva,Ясное
Paccraw,Pakruva,Ясное
Packaiten,Pokaitė,
Packallnischken,Pakalniškiai,Суворово
Packalwen,Pakalviai,
Packerrey,Pakeriai,
Packieser,Pakiesrė,
Packledime,Paklydymė,Зелёное
Packusz,Pakusė,Широкое
Padaggen,Padagai,Лазарево
Padambrucken,Padūmbrukiai,
Paddeim,Padeima,
Padduck,Padukas,
Padenyt,Padenytė,
Paderlaukey,Padarlaukiai,
Padirsorth,Padirsa,Береговое
Padrojen,Padrujai,
Paducken,Padūkiai,
Paduren,Padūriai,Ореховка
Pagelinen,Pagelynai,Перелесное
Pagerstityen,Pažarstytė,Колодцы
Paggehnen,Pagainiai,
Pagramutschen,Pagramučiai,Грибово
Pailhiten,Pailgytė,
Paite,Paitė,
Pakalnenen,Pakalnėnai,Ленское
Pakalnischken,Pakalniškiai,
Pakirsnen,Pakirsniai,Новодворки
Pakrepschelien,Pakrepšeliai,
Pakullauken,Pakullaukis,
Pakullen,Pakuliai,
Palapita,Palapita,
Palapken,Palapkiai,Тёплое
Paleidszen,Palaidžiai,
Palentienen,Palentynai,Дубравино
Palinkuhnen,Palinkūnai,Ржевское
Pallapas,Palapas,Песочное
Pallmohnen,Paalmuoniai,
Pallugehl,Palugelis,
Palmburg,Palmburgas,Прибрежное
Palmnicken,Palmininkai,Янтарный
Palvehof,Palvė,Победное
Palwe,Palvė,
Palwe,Palvė,
Palwe,Palvė,
Palwe Gauleden,Gaulėdų Palvė,
Palwe Kiauten,Kiautų Palvė,
Palwenlis,Pavelnis,
Palwlaucken,Palulaukis,
Palwnicken,Palvininkai,
Pamikuth,Pamikutė,
Pamletten,Pamletai,
Pammern,Pamerniai,
Panjes,Panjės,Осокино
Pannaugen,Panaugai,
Panoke,Panuokė,Воронежское
Pantenowe,Pantenuvė,
Panzerlauken,Pancerlaukis,Октябрское
Paogallen,Paugaliai,
Paossen,Pauosiai,
Paplacken,Paplaukis,
Paplauken,Paplaukis,
Paplienen,Paplieniai,
Paplienen,Paplieniai,
Paplienen,Paplieniai,Суслово
Papliney,Papliniai,Щербатово
Paposchin,Papušynė,
Pappeit,Papaitė,
Papreadupchen,Paprūdaičiai,
Papsten,Papsiai,
Papuduppen,Pabūdupiai,
Papuschienen,Papušynė,Чугуево
Papuschienen,Papušynė,
Papuschienen,Papušynė,
Papuszienen,Papušynė,
Paradeninken,Parodininkai,Трёхгорка
Paragawischken,Paragaviškiai,
Paramindiske,Paramintiškė,Прохладное
Pareisgire,Paraisgirė,
Pareyke,Pareikė,Зелёное
Pareyken,Pareikiai,
Paringen,Poringa,
Parnehnen,Parnėnai,Красный Яр
Parrugul,Parungulė,
Parschaiten,Paršaitė,
Parschwitz,Paršvytis,
Parssen Villa,Paršė,Косатухино
Parteine,Partainė,Московское
Particken,Partikai,
Parwischken,Parviškės,Пески
Pascharune,Pašarūnė,
Paschilballen,Pašilbaliai,
Paschille,Pašilė,
Paschleitsche,Pašlaitė,
Paschmackern,Pasmakriai,Ганино
Paschuischen,Pažuižiai,
Paschwentane,Pašventainė,
Paschwentschen,Pašvenčiai,
Paschwirgsten,Pažvirgždai,
Paskalwe,Paskalvė,Дубки
Paskirsnen,Paskirsniai,
Pasloepen,Pasliepiai,
Pasmarshof,Pasmariai,Енино
Passelo,Pašilio,Александровка
Passenick,Pasenikiai,Зори
Passeriten,Paserytė,Давыдовка
Paßkalwus Berg,Paskalvis,
Passleitszen,Pašlaičiai,
Paszelgsten,Paželgštai,
Paszuiszen,Pašuičiai,
Patillte,Patiltė,
Patilschen,Patičiai,Оружейное
Patilszen,Patilžė,
Patilszen,Patilžė,Отрадное
Patilszen,Patilžė,Кошелево
Patollen,Patulai,Осокино
Patranken,Patrankos,
Pattimbern,Patimpbernis,
Pauerstitten,Pavirstytė,Куликово
Paulicken,Paulikai,
Paulienen,Paulynai,
Paulikischken,Paulikiškiai,Выселки
Paul Meeding,Pauliamedininkai,
Paulnauseeden,Paulnausėdai,
Pauperischken,Pauperiškiai,
Pauperischken,Pauperiškės,
Pausche,Paušė,
Pauschilin,Pašilynė,
Pausnicken,Pausininkai,Холмогорье
Pautkanschey,Pautkandžiai,Солнечное
Pavien,Pavia,Никитино
Pawarszen,Pavaržiai,Славное
Pawarutschen,Pavaručiai,
Pawelischke,Paveliškė,
Pawern,Paviernis,
Pawidlaugken,Pavydlaukis,
Pawidlauken,Pavytlaukis,
Pawinney Antwickis Neusaß,Antvykis,Псковское
Pawisteiczschej,Pavištaičiai,Приозёрное
Payscheln,Paišeliai,Львовское
Peidimiten,Pėdmytė,
Pelckitte,Pelkytė,
Peldszen,Pelėdžiai,
Peledaugen,Peledaugiai,Минское
Pelkeninken,Pelkininkai,Кабаново
Pelklack,Pelklaukis,
Pelle,Pilė,
Pelledschu,Palėdžių,Красный Лог
Pelledschu,Pelėdžių,Шилово
Pellehnen,Pelėnai,
Pelletkallne,Pelėdkalnė,
Pellinicke,Pelininkė,Загорское
Pellkawey,Pelkaviai,Яковлевка
Pelone,Pelonė,Выборгское
Pelukstis,Piliūkštis,
Pelyn,Pelynas,Верное
Pempienen,Pempynai,
Pendrinnen,Pendriūnai,
Penekaimen,Penekaimis,Ильюшино
Pennacken,Penakai,Орловка
Pentkynne,Pentekynė,
Pentlack,Pentlaukis,Каменка
Perbange,Perbangė,Грушевка
Percappen,Perkapiai,
Perdegarbe,Pardėgarbė,
Perdollen,Pirduliai,Петино
Peremtienen,Paremtynė,Красный Бор
Perkaisten,Perkaistai,
Perkalne,Perkalnė,Перкаллен
Perkappen,Perkapai,Полтавское
Perkappen,Perkapai,Нагорное
Perkuhnen,Perkūnai,
Perkuhnen,Perkūnai,Перекрёстное
Perkuhnischken,Perkūniškiai,
Perkuhnlauken,Perkūnlaukis,
Perkuiken,Perkuikiai,
Perkuiken,Perkuikiai,
Perkuiken,Perkukiai,Нахимово
Perkunischken,Perkūniškiai,Дроздовка
Perkuntalwen,Perkūntalviai,
Permauern,Permaurai,Ломоносовка
Perpolken,Perpulkos,Белово
Perscheln,Paršeliai,
Perschke,Perškė,Ново-Московское
Perteltnicken,Pertiltininkai,
Pertlauge,Pertlaukė,
Perwadie,Pervadė,
Perwallkischken,Pervalkiškiai,
Peschicken,Pešikai,
Peschlitz,Pašlytis,
Pesseln,Pesliai,
Pesslen,Pesliai,Коломенское
Pesslen,Pesliai,
Pesslen,Pesliai,
Petercayme,Peterkaimė,
Petereithehlen,Peteraitėliai,
Petereithelen,Petraitėliai,
Petereitschen,Peteraičiai,
Peterey Neuesas,Petriainiaušas,Лужки
Peterischken,Peteriškiai,
Peterkehmen,Petrakiemis,
Peterlauken,Petralaukis,Маяковское
Peterswalde,Petravaldė,
Peterswalde,Petravaldė,Болшaя Полянa
Petischken,Petiškiai,Ивовое
Petraitschen,Petraičiai,
Petratschen,Petraičiai,
Petratschen,Petraičiai,Тушино Тушинское
Petrikatschen,Petrikaičiai,
Petrikkay,Petrikai,Фонтанка
Petroschken,Petroškai,Анисимово
Petrüksztai,Petrukškai,
Petruschkehmen,Petruškiemis,
Petschkehmen,Pečkiemis,
Petschkehmen,Pečkiemis,
Pettkuhnen,Petkūnai,
Petzingken,Pečininkai,
Petzingken,Pečininkai,Псковское
Petzlaucken,Pietslaukis,
Pevauliney,Pievaulynai,
Peyse,Peisė,Комсомольский
Pfund Bude,Puntbudė,
Philippsthal,Dumnakaimis,Филипповка
Pictiltis Brücke,Piktiltis,
Piepereitsche,Pieperaičiai,
Pieplinn,Pieplinis,Речки
Pieptrurig,Pieptrurikis,
Pieragen,Pyragiai,
Pieraggen,Pyragiai,
Pieragienen,Pyragynai,Мичурино
Pieskeim,Pieskiemis,
Piktibalis,Piktibalis,
Pilberg,Pilkalnis,
Piles kalns,Pilies kalnas,
Pilgrim,Piligrimai,
Pilkalne,Pilkalnė,Плицкен
Pilkalnen,Pilkalnis,Толстово
Pillberg,Pilkalnis,
Pillecop,Pilkopa,Морское
Pillekaln,Pilkalnis,Добровольск
Pillen,Piliakalnis,
Pillen Berg,Piliai,
Pillgarten,Pilgardos piliakalnis,
Pillkallen,Pilkalnis,Мошенское
Pillkallnis,Pilkalnis,
Pillkalnis,Pilkalnis,Междуречье
Pillo,Pyliava,Балтийск
Pillukschties,Piliūkštis,
Pillukstis,Piliūkštis,
Pillukstis,Piliūkštis,
Pillukstis,Piliūkštis,
Pillukstis,Piliūkštis,
Pillupen,Pilupiai,Невское
Pillupienen,Pilupėnai,Сосняки
Pillwogallen,Pilvagaliai,
Pilsedyn,Pilsėdai,Дубровка
Pilsken krug,Pilsragė,
Piltzen Krug,Piltragė,
Pinnau,Piniava,
Pinnau,Piniava,
Piontken,Penkiai,Казачье
Pipala,Pipala,
Piplin,Piplynė,
Pipplin,Piplynė,
Pisdehlen,Piesteliai,
Piszallischke,Pižališkė,
Plackheim,Plakkiemis,Ростково
Placklauken,Plaklaukis,
Pladehlen ,Pladėliai,Дроздовка
Plagutschen,Plakučiai,Поддубье
Plaitil,Platiliai,Тарасово
Plampen,Plampai,
Plantage,Planta,
Plastweyn,Plėstvėnai,Иркутское
Platenbuden,Platbudė,Узловое
Platenishke,Plateniškė,Боровое
Plathen,Platai,
Plattupoenen,Platupėnai,Искрово
Plauen,Palaunė,Федотово
Plaukschtis,Piliūkštis,
Plauschienen,Plaušynai,
Plauschinnen,Plaušynės,Каманино
Plauschwarren,Plaušvariai,
Plaustendorf,Plaustakaimis,Бережки
Plautwehnen,Plautvėnai,Ракитное
Plawischken,Plaviškės,Плавни
Plein,Plynė,Томское
Pleinlaucken,Plynlaukis,
Pleinlauke,Plynlaukė,
Plenitten,Plėnytė,
Plenitten,Plėnytė,
Plennpua,Plėnpuva,
Plestaw,Plestuva,
Plettinenberg,Plėtinkalnis,
Plewiske,Pleviškė,Глушково
Pleysse,Pleisė,
Plickball,Plikbalis,
Plicken,Plikiai,
Plicken,Plikiai,Горки
Plicklaugken,Pliklaukis,
Plikow,Plikuva,Шевцово
Plimballen,Plimbaliai,Брюсово
Plimballen,Plimbaliai,Грозное
Plimballis,Plimbalis,Грозное
Plinis,Plynis,
Plinken,Plinkiai,Лесенково
Plompen,Plampiai,Раевское
Plompen,Plampiai,
Plonszoewen,Plonžieviai,Папоротное
Plorkehmen,Plorkiemis,Мирное
Pluttwinnen,Plutvinai,Вершинино
Plutzbude,Plutbudė,
Pobeta,Pabėta,Романово
Pobrayden,Pabraidai,Вавилово
Podszuhnen,Puodžiūnai,
Poduhren,Podukriai,
Podweiten,Pavietai,
Poetzckehmen,Pečkiemis,Краснополье
Poetzlauken,Pečlaukis,
Pogarblauken,Pagarblaukis,
Pogauen,Pagaunė,Высокое
Poggenpfuhl,Pogenpulis,Менделеево
Pogirmen,Pagirmiai,
Pogrimmen,Pagirmiai,Осипенко
Pohibels,Pakibelis,
Pokalkstein,Pakalkstėnai,Богатое
Pokarwis,Pokarvis,
Pokirben,Pakirbiai,
Pokirne,Pakirnė,Рощино
Pokraken,Pakrakiai,Ленинское
Polennen,Palėniai,Круглово
Polepen,Paliepiai,
Pollaschen,Palašiai,Ворошилово
Polleyken,Palaikiai,Нилово
Polnisch Bahnau,Vokiečių Banava,Балтийское
Polwitten,Palvietė,Ровное
Pomauden,Pamaudai,Лужки
Pomedien,Pamedai,Пружалы
Pomehnen,Pamėnai,Карьерное
Pomellen,Pamėliai,
Pompicken,Pumpikai,
Ponarth,Panartė,Димитрово
Pondschkyeme,Puodžkiemė,Панфилово
Ponitten,Ponytė,
Poparten,Papartai,
Popehnen,Pupėnai,Звеньевое
Popelke,Papelkė,Холмы
Popelken,Papelkiai,Высокое
Popelken,Papelkė,
Popelken,Papelkiai,
Popelken,Papelkiai,
Poplitten,Puplytė,
Popowken,Papaukos,Кочкино
Pöppeln,Papilniai,Жуковское
Poppendorf,Pupkiemis,Зорино
Poren,Poros,Раздольное
Poros,Poros,
Porr,Poros,
Porschkeim,Parškiemis,Сидорово
Poschloschen,Palūšiai,
Poskaite,Poškaitė,Сосновка
Posmahlen,Pasmaliai,Пушкино
Possakel,Pusiaukelė,
Possindire,Pasindrė,Рощино
Poßkerden,Paskerdai,
Posteine,Paustainė,Передовое
Postell,Postelis,
Potauren,Pataurai,Перекрёстки
Potawern,Pataverniai,Потапово
Pothlack,Putlaukis,
Pötkallen,Pietkalniai,Петропавловское
Potkehmen,Puodkiemis,Лебедево
Potollen,Patuliai,Лозовое
Potrempschen,Patrempčiai,Волжское
Potrimpen,Patrimpiai,
Potrimpusberg,Patrimpo kalnas,
Povejurey,Pavajūriai,
Powaidnick,Pavaidininkai,Солдатово
Powangen,Pavangiai,
Powarben,Paverbai,Степное
Powayen,Pavajai,Черепаново
Powayen,Pavajai,Близнецово
Powayen,Pavajai,
Powundie,Pavandė,Храброво
Poyato,Pajota,Междуречье
Pradowe,Praduvė,Солнечное
Praetlauken,Prietlaukis,Крымское
Prangsche,Prangšė,
Prapleszune,Praplėšūnė,
Prappeln,Prapilniai,Чапаево
Prasnicken,Prašininkai,Подольское 
Praßisch Arnau,Prūsų Arnava,Родники
Praßisch Battau,Prūsų Batuva,Доброе
Prasttlaucken,Prastlaukis,Муравьёво
Praussen,Prausiai,
Prauthey,Prautai,Ломоносово
Praweniten,Pravienytė,
Predin,Prėda,
Pregelswalde,Prieglevaldė,Заречье
Preil,Preila,
Prelawken,Prielaukiai,
Presistite,Prieįstytė,
Preußisch Cremitten,Prūsų Kremytė,Моргуново
Preußisch Wilten,Prūsų Viltai,Знаменское
Preußlauken,Prūslaukis,Осипенково
Prewenithe,Prievainytė,Славянское
Prewere,Prievarė,Чкаловск
Prewilten,Prieviltai,Горковски
Prewissen,Prieveisiai,Рожково
Prewoyschen,Prievaišiai,
Prilaucke,Prielaukė,Братское
Primpynen,Primpynė,
Pritzkehmen,Pritižkiemis,
Procken,Prakiai,
Progensche Aue,Progentė,
Progin,Proginė,
Prolisiten,Pralystai,Желудево
Prowarken,Pravarkiai,
Prudimmen,Prūdimai,
Prusgirren,Prūsgiriai,
Pruskehmen,Prūskiemis,
Prusschilens,Didieji Prūšiliai,Сасовка
Prusteynen,Prustėnai,Совхозное
Pruszischken,Prūsiškiai,Брянское
Pucknen,Pukniai,Луганское
Puckschen,Pukšiai,Смоленское
Pudelorth,Pūdelė,
Puiken,Puikiai,Бойцово
Puikwallen,Puikvaliai,Тимофеевка
Pumpen,Pumpiai,
Punnaw,Puniava,Краснооктябрьское
Puplauken,Puplaukis,
Puppen,Pupai,
Purpesseln,Purpesliai,Парковое
Purwienen,Purvynai,Степное
Purwin,Purvynė,
Pusberschkallen,Pusberžkalnis,
Pusbutkey,Pusbutkiai,Малая Дубровка
Puschdorf,Puškiemis,Пушкарёво
Puschienen,Pušynai,
Puschiney,Pušynai,
Puskeppeln,Puskepaliai,Проточное
Puskeppeln,Puskepaliai,Склянкино
Puskeppeln,Puskepaliai,
Puspern,Pusbernis,Ломово
Pusteniken,Paustininkai,Заливное
Pustlauken,Pūstlaukis,Луговое
Pustschiebey,Pūstžiebiai,
Pustutten,Pustutė,Березино
Puszettwirte,Puševirtė,
Puszkettwirte,Pusketvirtė,
Putschine,Pušynė,
Pyalsede,Pailsėdė,Солнечное
Pynnouwe,Piniava,Зеленово
Quanditten,Kandytė,
Quetschlaucken,Kviečlaukis,
Quilitten,Kvilytė,Жуково
Qvedemnowe,Kvietemnuvė,Северная гора
Rablaucken,Rablaukis,
Rablauken,Rablaukis,
Rackerei,Rakeriai,
Radau,Raduva,
Radischen,Radyčiai,Южное
Radlauken,Radlaukis,
Radnick,Radnika,
Radnicken,Radininkų piliakalnis,
Radszen,Račiai,
Radszuhnen,Račiūnai,
Raga,Raga,
Ragainenen,Ragainėnai,
Raganita,Ragainė,Неман
Ragau,Raguva,
Ragayne,Ragainė,Дубровка
Raging,Raginga,Ключевое
Ragnit Preussen,Prūsų Ragainė,
Ragoszballen,Ragožbaliai,
Ragupoenen,Ragupėnai,Междуречье
Rahnkallwen,Rankalviai,
Ramberg,Ramberkis,Юхово
Rambsen,Rambsiai,Ключевое
Ramitte,Ramytė,Славяновка
Rammonischken,Ramoniškės,Лесково
Ramoschkehmen,Ramoškiemis,
Ramoschkehmen,Ramoškiemis,Задорожье
Ramsen,Ramsiai,Заречное
Ramsto,Ramsta,
Randenau,Randenuva,
Rangelawke,Rangelaukė,
Rangelawke,Ranglaukė,Островское
Ranglack,Ranklaukis,
Ranglack,Ranklaukis,
Raniten,Ranytė,
Rankehmen,Rankiemis,
Rankutine,Rankutynė,
Rantowe,Rantuvė,Заостровье
Rapelen,Rapeliai,Ракитное
Rappenhaken,Rapų ragas,
Rate,Ratė,
Rathenicken,Ratininkai,Родники
Rathmanshoffen,Ratmainupiai,Калиновка
Rathsthal,Ratastalis,
Rathswalde,Ratvaldė,
Ratowe,Ratuvė,
Ratshof,Rata,Воздушный
Rattadeilej,Ratadailiai,
Ratzey,Račiai,
Rauben,Raubai,
Raudanaszede,Raudonžiedė,
Raudankyeme,Raudonkaimė,Волочаево
Raudausche Camsballen,Raudaušė,Трудовое
Raude,Raudė,
Raudeine,Raudeinė,Рядино
Raudingen,Raudininkai,
Raudohnen,Raudonė,
Raudohnen,Raudonė,Волково
Rauducken,Raudukai,
Raulitt,Raulytė,
Rauschnicken,Rausininkai,Тимирязево
Rauswe,Rausvė,Бабушкино
Rautenburg,Rautėnburkis,Малиновка
Rawsche,Raušė,Светлогорск
Rawschnigke,Raušininkė,
Raxite,Raksytė,Захарово
Raydekayme,Raitakaimė,
Reatischken,Rėtiškiai,Аисты
Reckeitschen,Rekaičiai,
Reckenicke,Raikininkė,Подсобный
Recklekiem,Rėklekiemis,Жигули
Redden,Rėdai,Пограничное
Redlauken,Riedlaukiai,
Reginenhof,Regynė,
Regiten,Regytė,
Regitten,Regytė,
Regitten,Regytė,Краснополье
Rehwinkel,Revinkelis,
Reichau,Riekava,
Reichenhaynen,Rikianainiai,Железнодорожное
Reike,Raikė,
Reimerischen,Raimeriškiai,Туманово
Reinlacken,Rainlaukis,Малая Ольховка
Reiotiten,Rejatytė,
Reisellen,Raiseliai,
Reisterbruch,Raistabalis,Сосновка
Rendszen,Rendžiai,Гаево
Rensekrug,Ransėragis,Лосево
Rentengut,Rantėkutė,Лосево
Resenygeiten,Raseninkaitė,Откосово
Retheney,Ratėnai,
Rethowis,Retuvis,
Rethowis,Rėtuvis,Пирожково
Reuditen,Raudytė,
Reusse,Rausė,
Rewellen,Rėveliai,Зеленцовка
Reynicke,Rainikė,
Ribbenischken,Ribiniškiai,Уварово
Ribbinnen,Ribiniai,
Richau,Rikuva,Тельманово
Rielischken,Rieliškiai,
Rinduppen,Rindupis,
Ringels,Ringelis,Искрово
Ringlacken,Ringlaukis,
Rippekaymen,Ripėkaimis,
Ritikaitzey,Ridikaičiai,
Ritterkrug,Ritėragė,
Ritter Neusaas,Riternausas,
Robitten,Ropytė,
Rockelckeim,Rukelkiemis,
Rocklikaym,Ruklynkaimis,Ульяновка
Rodahn,Roda,
Roddau,Roduva,
Rodeland,Raudlanda,
Roditten,Rudytė,Нагорное
Rodungen,Radunkiai,Планкино
Rodwalde,Raudvaldė,Красная Поляна
Rogahnen,Rogainys,Дворки
Rogainen,Rogainys,Шлюзное
Rogainen,Rogainys,Зуевка
Rogakehmen,Ragakiemis,
Rogalwalde,Ragalvaldė,Пограничный
Rogaschkeim,Ragaškiemis,
Rogitten,Rugytė,
Roglacken,Raglaukis,Чайкино
Rogone,Ragonė,Нагорное
Rohsenfeldt,Rosenfeldė,Ново-Шувалово
Rokaiten,Rokaitė,Камское
Romanuppe,Romaupė,
Romanuppen,Ramonupis,Савино
Romaw,Romuva,Ровное
Romaynis,Romainis,
Romitte,Rominta,Краснолесье
Romove,Ramovė,
Romowe-Rikaito,Ramovė Rikajoto,
Rondszen,Rondžiai,Гаево
Roponatschen,Raponaičiai,
Roppen,Rapai,Широкополье
Rosen,Rasiai,
Rosenau,Rasytė,
Rosenberg,Rosenberkis,Краснофлотское
Rosenberg,Ruosenberkis,Сопкино
Rosenberg,Rozenbergas,
Rosenwalde,Rasevaldė,Ольховка
Roseynen,Rusėnai,
Rosezientis,Rasažientis,
Rositten,Rasytė,
Rossgarten,Rasgardai,
Rossitte,Rasytė,Рыбачий
Rosucken,Rasukai,Липовка
Rothenen,Ratėnai,Ракитино
Rothenen,Ratėnai,Ракитино
Rothenstein,Ratenštynas,
Rowytin,Ravytė,Дивное
Royge,Rogė,
Rubeschenn,Rubežiai,
Rucken,Rūkai,Залесово
Rucken,Rūkai,
Rucken,Rūkai,
Rudbardszen,Rudabarzdžiai,
Ruddecken,Rudakai,Рудаково
Ruddin,Rudynai,
Ruddin,Rudynė,Речное
Ruddstanney,Rudastainiai,
Rudflorlauken,Rudpliurlaukis,
Rudina,Rudina,Озерки
Rudinn,Rudynai,
Rudlacken,Rudlaukis,
Rudlacken,Rudlaukis,
Rudlacken,Rudlaukis,
Rudlaucken,Rudlaukis,
Rudlaucken,Rudlaukis,
Rudlauken,Rudlaukis,Петино
Rudmine,Rūdminė,Боброво
Rudne,Rudnia,Волково
Rudowe,Ruduvė,Мельниково
Rudtschu,Rūdžių,Полтавское
Rudupischken,Rudupiškiai,
Ruduppe,Rudupė,
Ruggen,Rugiai,Курган
Rugiten,Rugytė,
Ruipine,Ruipynė,
Rukstinkrant,Rūkstinkrantė,
Rumlack,Rumlaukis,
Runden,Rundė,
Runder,Rundra,
Runkelen,Rankelė,
Russey,Rusiai,
Russey,Rusiai,
Ruttlaucke,Rudlaukė,Дружное
Saalawki,Salaukė,Каменское
Sabaczschu,Sabaičių,
Sabaczschu,Sabaičių,
Sabadszuhnen,Sabačiūnai,
Sabenouwe,Subenuvė,Борское
Sacherau,Sakerava,Морозовка
Sackallehlen,Sakalėliai,
Sackaln,Sakalai,
Sackhaim,Sakaimis,
Sadowa,Saduva,Моховое
Sageide,Sakaitė,
Sallehnen,Salėnai,
Salleisken,Salaiškė,Лесосеково
Salleningken,Salininkai,Брюллово
Sallutschen,Salučiai,Русская Поляна
Saltey,Šaltai,Лозовое
Saltnicken,Šaltininkai,Парашютное
Samaitkeme,Žemaitkiemė,Шоссейное
Sambunyn,Sambūnynė,
Samckaym,Samkaimis,
Samitten,Samytė,Дубосеково
Samohlen,Samuoliai,
Samolischken,Samuoliškiai,
Samonienen,Samanynė,Докучаево
Sampuwischken,Sampuviškiai,
Samullokaytis,Samuolaukaitis,
Samuluckwethen,Samuolaukvietė,
Sand,Sandas,
Sandelsruh,Sandelis,
Sandfluß,Žiezdrinė,Пригородное
Sanditten,Sandytė,
Sandkrug,Sandragis,
Sandlauken,Sandlaukis,Щукино
Sängerheim,Sengakiemis,Нагорное
Sanglienen,Sanglynai,Хмелёвка
Sanntacken,Santaka,Сибиряково
Sansuippe,Sansupė,Михайловка
Santilte,Sentiltė,
Santlaukis,Santlaukis,
Santlauks,Santlaukis,Дорожный
Sapoliten,Supuolytė,
Sardienen,Sardynai,
Sargille,Sargilė,Богaтово
Sarkau,Sarkava,Лесной
Sarke,Šarkė,
Saslauken,Saslaukis,Придорожное
Sassate,Sasaitė,
Sassau,Sausuva,Заречный
Sasslauck,Saslaukis,
Sauckwetten,Saugvietė,Щеглы
Sauerwalde,Sauvaldė,
Sauper,Saupra,
Saupin,Saupynė,Суворово
Sausballey,Sausbaliai,
Sausekart,Sausakartis,Березовка
Sauseninke,Sausininkė,Черкасское
Sauskeppen,Sauskepiai,Козловка
Sauskojen,Sauskojai,
Sauskoyen,Sauskojai,Россошанка
Sausleszowen,Sausliežuviai,
Sausmertinen,Sausmertynai,
Saussienen,Sausynai,Привольное
Sautschen,Šaučiai,
Sawadden,Sąvadai,Завидово
Sawsayne,Sausainė,Солнцево
Sawssen,Sausiai,Боровиково
Sayt,Saitė,Журавлёвка
Schaaksvitte,Šakvietė,Каширское
Schaaren,Šariai,
Schaberau,Žaberuva,
Schachwethen,Šakvietė,
Schackaunen,Šakauniai,
Schackeln,Šakeliai,
Schackemischkei,Šakamiškiai,
Schacken,Šakiai,Ермолово
Schacken,Šakiai,Верховое
Schackumischken,Šakumiškiai,Псковское
Schackummen,Šakumai,Емельяновка
Schackwiese,Šakveisė,Баржа
Schadwietis,Sodvietis,Первомайское
Schäferei,Šėporiai,Каштановка
Schaka,Šaka,Шаакен
Schakaulack,Šakalaukis,Малая Липовка
Schakelen,Šakeliai,
Schakenhof,Šakiakiemis,Тростники
Schakumehlen,Šakumėliai,
Schakunike,Šakunikė,Левобережное
Schalben,Šalbenas,Орехово
Schaldekyeme,Želdkiemė,Сосновка
Schalen,Šaliai,
Schallen,Šaliai,
Schalteika,Šalteika,Колцовка
Schaltiney,Šaltiniai,Новославкино
Schaltischliediemen,Šaltyšlydimai,Новосельское
Schaltkapusz,Šaltkapas,
Schalupen,Šalupiai,
Schalwen,Šalviai,
Schanschettis,Šanšietis,Челюскино
Schanschupis,Sansupis,
Schanschupis,Šančiupis,
Schantzenkrug,Šantinė,
Schanwitz,Šanvietis,Козловка
Schapten,Šaptai,
Schardupitanie,Skardupitainė,Гавриловка
Scharduppei,Skardupiai,
Scharkabude,Šarkabudė,
Scharken,Šarkiai,
Scharkena,Šarkena,Ермолово
Scharkus-Tawell,Šarkus,Плодовое
Schattlauken,Šatlaukis,Прудовка
Schatulldorf,Skatulė,
Schaudienen,Šiaudinė,
Schaudinnen,Šiaudinė,Взгорье
Schaugsten,Šaukštai,
Schaukste,Šaukštė,Сенное
Schaulwethen,Saulvietė,Шевелёво
Schaurbschey,Šraubšiai,
Scheckampis,Šėkampis,Панфилово
Schegstuppenen,Šiekštupėnai,Бригадное
Scheicsgirre,Skaisgirė,Дунайское
Scheidischken,Šeidiškiai,Барвенково
Schelecken,Šilikai,Шолохово
Schellenberg,Skeldos,Огарево
Schemeiten,Žemaitė,Вишнёвка
Schemkade,Žemkaitė,Ново-Славянское
Schenewalt,Senvaldė,Ярославское
Schenken,Šinkai,
Schepetis,Šepetys,
Scheppetschen,Šepečiai,Карское
Schernen,Šerniai,Балашевское
Schernupchen,Šernupiai,
Schernuppen,Šernupiai,Красновка
Scherrewischken,Šeriaviškės,Малое Путятино
Schertloukis,Šartlaukis,Некрасово
Scherwunnen,Šarvūnai,
Schesckey,Šeškiai,
Schestocken,Šeštokai,Шиповниково
Schikarowen,Šikaruva,Братское
Schilgalle,Šilgalė,Садовое
Schillagalle,Šilagalė,Батурино
Schillegalley,Šilgaliai,Каширино
Schillehlen,Šileliai,
Schillehnen,Šilėnai,
Schillehnen,Šilėnai,
Schillehnen,Šilėnai,Победино
Schillelwethen,Šilelvietai,Сосняки
Schillelwethen,Šilelvietai,
Schillenbruch,Šilėnai,
Schillenehlen,Šilinėliai,
Schilleningken,Šilininkai,Хлебниково
Schilleningken,Šilininkai,Залесье
Schilleningken,Šilininkai,
Schilleningken,Šilininkai,Холмы
Schilleningken,Šilininkai,Ильинское
Schilleningken,Šilininkai,Самарское
Schillgallen,Šilgaliai,
Schillgallen,Šilgaliai,Барханы
Schillingen,Šilininkai,
Schillinicke,Šilininkė,Высокое
Schillis,Šilis,
Schillkojen,Šilkojai,Шепетовка
Schillupönen,Šilupėnai,
Schilluppe,Šilupė,
Schillutis,Šilutis,Кустово
Schillutis,Šilutis,Кустово
Schilupischke,Šilupiškė,Шилово
Schimkuhnen,Šimkūnai,
Schinkuhnen,Šinkūnai,Боровиково
Schipupenen ,Šipupėnai,
Schirtany,Širtėnai,Потёмкино
Schirwehlen,Širveliai,
Schirwindt,Širvinta,Кутузово
Schirwintha,Širvinta,Островок
Schiwinnen,Šivynai,
Schlappacken,Šlapakai,
Schlauga Dittballen,Šlauga,Торфяное
Schlauthienen,Šliautynai,Лесная дача
Schlawitten,Šlavytė,
Schlekaiten,Šlekaitė,Торфяновка
Schlenkinen,Šlenkynė,
Schlepecken,Šlepikai,Овражье
Schleschuwayten,Šlesuvaitė,
Schleuduhnen,Šliautūnai,Марьино
Schleuduhnen,Šliautūnai,
Schleuse,Šleusė,
Schloditten,Šluotytė,Загородное
Schlosberg,Šlosberkis,Бочаги
Schlos Coernitten,Karnytė,
Schmackerlauken,Smakralaukis,Вахрушево
Schmagutschen,Smagučiai,
Schmallenberg,Smalynberkis,Угловое
Schmeditte,Smedytė,Рябиновка
Schmiede,Smidė,Киевское
Schmilgen,Smilgiai,
Schmilgen,Smilgiai,
Schmilgen,Smilgiai,
Schmilgienen,Smilgynė,Каштановка
Schmitlauken,Smitlaukis,
Schmoditten,Smedytė,Рябиновка
Schmulkehlen,Smukleliai,
Schmulken,Smulkiai,
Schnarling,Šnarlininkai,
Schnecken,Šnekai,Папоротниково
Schneckenberg,Šnekenberkis,
Schneckenmoor,Šnekė,Лиственное
Schneewalde,Šnievaldė,
Schneiderende,Šnaitarantė,
Schneiderinn,Šnaiderynė,
Schneiderwinkel,Šnaitavingelis,
Schniepseln,Šnipselis,
Schockwethen,Šokvietai,Жилино
Schomaiten,Šamaitė,Камышино
Schonbruch,Šonbrukis,Широкое
Schonebowm,Šonbuomis,Березово
Schönelinde,Šonelindė,Линёво
Schonewese,Šonveisė,Поддубное
Schönmohr,Šonmūras,Партизанское
Schönrade,Šonradė,Щербинино
Schönrade,Šonradė,
Schönrohr,Šienrovis,
Schonwalde,Šonvaldė,Рассвет
Schönwalde,Šonvaldė,
Schönwalde,Šonvaldė,
Schönwiese,Šonveisė,
Schönwiese,Šonveisė,
Schönwiese,Šonveisė,Верховка
Schönwiese,Šonveisė,
Schorkenicken,Šarkininkai,
Schoxthe,Šukstė,Пешково
Schreitlaucken,Šereitlaukis,Моршанское
Schroeterlauken,Šrotlaukis,Онежское
Schrombehnen,Skrumbėnai,Московское
Schruben,Šriubai,
Schrubutten,Šrubutai,
Schublauken,Šuplaukis,Лужки
Schuckley,Šukliai,
Schudden,Šūdai,
Schudenyn,Skudnynai,
Schudereiten,Šudaraitė,
Schudewethen,Šūdvietai,
Schudledimmen,Šūdlydimai,Новостроевка
Schuknischken,Sukniškiai,
Schulgraben,Šulupis,
Schulkeim,Šulkiemis,Алтайское
Schulne Budewethenn,Šulinė Būdvietė,
Schulstein,Šulstynas,Вольное
Schultritten,Šaltrytė,
Schunckarehlen,Šunkarėliai,Острогорки
Schunckern,Šunkriai,
Schunede,Šunietė,
Schunkarinne,Šunkarynė,Дорожное
Schunkern,Šunkariai,
Schunkern,Šunkariai,
Schupiney,Šiupiniai,Дубовское
Schuppeney,Šiupėnai,Дунайское
Schuppinen,Šiupiniai,Зелёное
Schuppinnen,Šiupiniai,
Schuppinnen,Šiupiniai,Заболотное
Schuppinnen,Šiupiniai,Луговое
Schuppinnen,Šiupiniai,Жарово
Schurckupenn,Žirgupiai,Дежнево
Schurklauken,Šurklaukis,Ключи
Schuttwiese,Šutveisė,
Schwanis,Švanys,Сосновка
Schwarpeln,Švarpliai,
Schwarzlauken,Juodlaukis,
Schweicslaucken,Švieslaukiai,
Schweizut,Šviežutė,
Schwelgennen,Žvelgėnai,
Schwendlund,Šventlanda,
Schwengels,Švangelis,Донское
Schwenta Budewethenn,Šventa Būdvietė,
Schwenta Jauczunen,Šventa Jaučiūnė,
Schwentakehmen,Šventakiemis,
Schwentischken,Šventiškės,Пугачёво
Schwentoje,Šventoji,
Schwillmühle,Švilmulė,
Schwinge,Švingė,
Schwirballen,Žvirbaliai,
Schwirbeln,Žvirbliai,
Schwirblen,Žvirbliai,
Schwirblienen,Žvirblynai,
Schwirblienen,Žvirblynai,
Schwirblienen,Žvirblynai,
Schwirgallen,Žvyrgaliai,Заводское
Schwirgsden,Žvirgždai,Шматовка
Schwirgslauken,Žvirgždlaukis,Заречье
Schyffys,Šyfys,
Sckarduppe,Skardupė,Харитоновка
Sckrebuttckehmen,Skrebutkiemis,Минино
Scolotiten,Skalutytė,Стрельня
Scrandonis,Skrandonys,Знаменки
Scuditten,Skuodytė,Орехово
Scurbenite,Skurbainytė,
Sechshuben,Šešūbiai,
Sechshuben,Šešūbiai,Малодворки
Seeben,Sėbai,
Seehshuben,Šešūbiai,
Seepothen,Sepuotai,Голубево
Segillauke,Sekilaukė,
Sehmen,Seimai,Солдатово
Sehnupen,Senupiai,
Sehwellienen,Sekvelėnai,
Seikwethen,Siekvietė,Зайцево
Seligenfeld,Seligenfeldas,Дальнее
Selseningken,Salseninkai,
Semaney,Seimaniai,
Semgallen,Žemgaliai,
Semkuhnen,Semkūnai,
Semmeley,Seimeliai,Быстрянка
Semmetimmen,Sėjmetimai,Тагильское
Sena Rende,Sena Rendė,Заливино
Senckelkrug,Senkeragė,
Senslauck,Senlaukis,Олегово
Senteinen,Sentainys,
Septinlöpen,Septynliepiai,
Serappe,Serapė,Люблино
Serbentischken,Serbentiškiai,
Sergehnen,Sergėnai,Пастухово
Serguney,Sargūniai,Тюменское
Serpalwe,Sirpalvė,Каштановка
Serpenten,Serbentai,
Serpentienen,Serbentynai,
Serpentienen,Serbentynai,
Seßlacken,Šešlaukis,
Sibarte,Žybartė,
Siberien,Siberia,
Siegmanten,Zigmantai,
Siegmanten,Zigmantai,
Sielacken,Sielaukis,Поляна
Siemonischken,Simoniškiai,
Siemonkeitschen,Siemonkaičiai,Ливны
Sigmuna,Zigmuna,
Silley,Šiliai,
Silzkeim,Šilkiemis,Петрово
Simonischken,Simoniškiai,Сиреневка
Sinda,Sinta,Водное
Sirgite,Sergytė,Мордовское
Sirgite,Sergytė,Серёжкино
Sittekaimen,Sitėkaimis,
Skalweit,Skalvaitė,
Skalwis,Skalvis,
Skambracken,Skambrakai,Хохлово
Skandupöhnen,Skandupėnai,Сенное
Skardelies,Skardelis,
Skardelis,Skardelis,
Skardupoehnen,Skardupėnai,Пугачево
Skardupöhnen,Skardupėnai,
Skardupöhnen,Skardupėnai,
Skardupönen,Skardupėnai,Шерстнёво
Skardupönen,Skardupėnai,
Skarullen,Skaruliai,
Skarupnen,Skarupniai,Новохатка
Skaten,Skatai,
Skaticken,Skatikai,Дорохово
Skatigken,Skatikai,
Skattegirren,Skaisgiriai,Отрадное
Skaysdinnen,Skaistynai,
Skeisegira,Skaistgirė,Большаково
Skeppetschen,Skepečiai,
Skerdienen,Skerdynė,
Skerswethen,Skersvietė,
Skerwitten,Skirvytė,
Skielvieth Haken,Skilvytės ragas,
Skieslauken,Skaislaukis,
Skieslauken,Skaislaukis,
Skinkin,Skinkis,
Skirlack,Skirlaukis,Опоченское
Skirps,Skirpis,Слободское
Skirrow,Skirava,Дальнее
Skirwietell,Skirvytė,Боровое
Skoden,Skuodai,
Skoeren,Skėriai,Городково
Sköpen,Skėpai,Мостовое
Skrebben,Skrebai,
Skripstienen,Skripstėnai,
Skroblienen,Skroblynai,
Skroblienen,Skroblynai,Полтавка
Skroblienen,Skroblynai,
Skroblienen,Skroblynai,
Skroblinwiese,Skroblynveisė,
Skrotschillen,Skrutšiliai,
Skrusden,Skruzdai,
Skrusdienen,Skruzdynai,Марксово
Skrusdienen,Skruzdynai,Марксово
Skulbethwarren,Skubėtvariai,
Skuldeinen,Skuldainiai,Грибки
Skungirren,Skūngiriai,Пеньки
Skupayn,Skupainys,Шумное
Slakelaux,Šlakalaukis,Ярославское
Smailen,Smailiai,Александровка
Smaladumen,Smaladūmiai,Пески
Smayditten,Smaidytė,Ясное
Smerberge,Smerbergė,
Smirxstein,Smirkstėnai,Волжское
Snakaym,Snakaimis,Побережье
Snappen,Snapai,
Snappen,Snapiai,Холмино
Sobertschen,Suberčiai,Вальцово
Sodargen,Saudargai,Третьяково
Sodehnen,Sodėnai,Красноярское
Sodehnen,Sodėnai,
Sodeiken,Sodeikiai,
Sodenay,Sodėnai,
Sodenen,Sodėnai,Резниково
Sodenen,Sodėnai,Зерновое
Sodinehlen,Sodinėliai,Коврово
Sodschen,Sodžiai,Порхово
Soginten,Sugintai,Свирское
Soginten,Sugintai,
Sokallen,Sakalai,Перово
Solicken,Suolikai,Нижнее
Sollau,Saluva,Красноармейское
Sollnicken,Salininkai,Медовое
Sollseyn,Salsėnai,
Sommerau,Zaumarai,Загорское
Sommerfeld,Zomerfeldas,Грушевка
Sonnigkeim,Sūnikiemis,Сазановка
Sophienwalde,Supienvaldė,Макеевка
Sorgehnen,Sarginava,Покровское
Sortehnen,Sartėnai,
Sortlack,Sartlaukis,
Spallwitten,Spalvietė,
Spandyno,Spandyna,Портовый
Spannegeln,Spanėgai,Дубровка
Sparwange,Sparvangė,
Spätsrode,Spatarotis,
Spergaweten,Spargavietė,Поддубное
Sperklinen,Spirklynė,
Sperlings,Sperlingis,Петровка
Spierau,Spiruva,Бестужево
Spingis,Spingis,
Spirginen,Spirginai,
Spirockeln,Spiruokliai,
Splitter,Spitrė,
Sporgeln,Spurgeliai,
Sporwitten,Sparvietė,
Sprakten,Spragtai,
Sprind Krug,Sprindragė,
Sprindlacken,Sprindlaukis,
Sprindt,Sprindė,
Springis,Springis,Таманское
Sprittlauken,Spritlaukis,Горохово
Sprukinnen,Sprukinai,
Spucke,Spukė,Яснополянка
Spulkiem,Spulkiemis,Февральское
Srojen,Srujai,
Stabelauken,Stabelaukis,Долгоруково
Staberuppe,Staberupė,Караваево
Stabingenn,Stabininkai,
Stablack,Stablaukis,
Stablacken,Stablaukis,
Stablacken,Stablaukis,
Stablacken,Stablaukis,
Stablaugken,Stablaukis,
Stadienberg,Statynberkis,
Stadruna,Stadruna,
Staggen,Stagai,
Staggen,Stogai,
Stagutschen,Stogučiai,
Stagutschen,Stogučiai,
Staldszen,Staldžiai,Димитрово
Staline,Stalinė,Луговое
Stallupenen,Stalupėnai,Нестеров
Stampelken,Stampelkiai,Осиновка
Stanaitsche,Stanaitė,Фурманово
Stangenwalde,Stangvaldė,
Stangenwalde,Stangėvaldė,
Stangowe,Stanguvė,Малиновка
Stanken,Stankai,Румянцево
Stantowe,Stantuvė,Митино
Stanupienen,Stanupėnai,Шатково
Stanuppen,Stanupiai,Шатково
Starkeim,Starkiemis,
Starkenberg,Starkai,Красный Бор
Staschellen,Stašeliai,Малое Бережковское
Stehlischken,Stališkiai,
Steinbeck,Stainbėgis,Рыбное
Steinbekellen,Stainbėgeliai,
Steinberg,Stainberkis,
Steindamm,Staindūmas,
Steindorf,Stainkiemis,Покровское
Steinitten,Stainytė,
Steinwalde,Stainvaldė,
Steireggehnen,Stainregėnai,
Steireggen,Stainregiai,
Stendorf,Stenkiemis,Марксово
Stenilge,Stanilgė,Клубничное
Stenken,Stenikai,Липовка
Stepponaiten,Steponaitė,
Sterbenischke,Sterbiniškė,
Sterkakiem,Starkakiemis,
Sterkeninke,Starkininkė,Совхозное
Steynio,Stainio,Каменка
Stiegehnen,Stigėnai,Соколовка
Stiemerau,Stiemeruva,
Stimbern,Stimbrai,Широкополье
Stirkalniu,Stirkalnių,Дотовка
Stirnlaugken,Stirnlaukis,
St.Lorenz,Šv.Lorencas,Сальское
Stobecken,Stabėgis,Мушкино
Stobern,Stuobriai,
Stobern,Stuobriai,
Stobingen,Stabingiai,Ливны
Stobingen,Stabingiai,
Stobingenn,Stubingiai,Гусевка
Stobricken,Stubrikai,Костино
Stockgarten,Stuokgardai,
Stokaim,Stokaimis,Зайцево
Stokdiehne,Stokdienė,
Stolbeck,Stulbėgis,
Stolzenbergk,Stalsenberkis,
Stombeck,Stambėgis,Рыбное
Storkeim,Storkiemis,Громово
Strahlsecke,Stralseklė,
Strapawischken,Strapaviškės,Отрадное
Strawischken,Straviškės,
Strebgirren,Strebgiriai,
Strelkiem,Strėlkiemis,
Striega,Striega,
Stripitschen,Stripyčiai,Тамбовское
Strittkeim,Stritkiemis,
Strobehnen,Strobėnai,Широкое
Strobjehnen,Strobėnai,Куликово
Strobrinkem,Stuobrinkiemis,
Strommeisterei,Strummeistriai,
Ströpken,Strepkai,Ушаково
Strunzlaugken,Strunslaukis,Победино
Struve,Struvė,Победа
Strygehnen,Strigėnai,Грачёво
Stukatschen,Stukaičiai,Восточное
Stulgen,Stulgiai,Новоречье
Stumbern,Stumbrai,
Stumbragire,Stumbragirė,
Stumbrakehmen,Stumbrakiemis,
Stumbrakehmen,Stumbrakiemis,Заречье
Stumbren,Stumbrai,Комаричи
Stungen,Stungiai,Глазуново
Stuperne,Stupernė,Веткино
Sturmen,Sturmai,Папоротное
Stuthenen,Stutėnai,
Stutterei,Stutriai,
Stutterey,Stutriai,Виноградное
Sudau,Sūdava,
Sudeitkeimen,Sudeikiemis,
Sudlauken,Sūdlaukis,
Sudnicken,Sūdininkai,Пирогово
Sudnicker,Sudnikra,
Sudowe,Sudava,Куйбышевское
Suduvė,Sudowe,Октябрьское
Suggerleppen,Sugerliepiai,
Sulekayme,Šilkaimė,Веселовка
Sultecken,Sultekiai,
Supplitten,Suplytė,Подлесье
Surbeln,Siurbeliai,
Surbeln,Siurbeliai,
Surimis,Surimis,
Surminnen,Surmynai,
Sursieynies,Sursienės,
Sussemilken,Susimilkiai,Тарасовка
Suszaiten,Sausaitė,
Sutelischken,Suteliškiai,
Suttkehmen,Sūdkiemis,
Swadike,Sodikė,
Swainen,Svainiai,Садовое
Swaygrube,Svaigrubė,Заовражное
Swene,Švėnė,Перевалово
Swentomest,Šventapilė,Мамоново
Swithe,Švytė,Шиповка
Syke,Sykė,Мурманское
Sylweiste,Salvaistė,Егорьевское
Syxdeniten,Žygdienytė,
Szacken,Šakiai,
Szacku,Šakų,
Szaggern,Žagriai,
Szaiben,Žaibai,
Szalagirren,Žaliagirė,
Szallegirren,Žalgiriai,
Szallgirren,Žalgiriai,Садовое
Szallies,Žalės,
Szalloge,Žalioji,
Szaltischken,Žaltiškiai,
Szambe,Žambė,
Szameitkehmen,Žemaitkiemis,Киселёво
Szameitkehmen,Žemaitkiemis,
Szameitkehmen,Žemaitkiemis,Болотниково
Szameitkehmen,Žemaitkiemis,
Szameitschen,Žemaičiai,Конево
Szameitschen,Žemaičiai,Шамэичэн
Szameitschen,Žemaičiai,Солнечное
Szanzell,Šancelis,Малышево
Szapten,Žabtai,
Szardehlen,Žardeliai,
Szaugwethelen,Saugvietėliai,
Szeeben,Žibai,Петровка
Szemlaucken,Žemlaukis,
Szemlaucken,Žemlaukis,
Szemlaucken,Žemlaukis,Левобережье
Szerdellis,Širdelis,
Szerszantinnen,Šaršantynai,
Szetrikkay,Šetrikai,
Sziaginney,Žaginiai,
Szidlack,Žydlaukis,Белабино
Szieden,Žiedai,
Sziedlaucken,Žiedlaukis,
Szieleitschen,Zylaičiai,Круглое
Szierandszen,Žirandžiai,Воротыновка
Sziergupöhne,Žirguponė,Дальнее
Szigelen,Žygeliai,
Szillehlen,Šileliai,Шишково
Szillen,Šilai,Чуйково
Szillen,Šilai,Жилино
Szillischken,Šiliškiai,Овражкино
Szinszen,Šinšiai,
Szirnuppen,Žirnupiai,Абрамово
Szirwey,Širviai,
Szleszehlen,Šlešeliai,
Szlusey,Šluisiai,
Szodehnen,Sodėnai,
Szodelen,Sodeliai,
Szogelgalwen,Žiogelgalviai,
Szukutschen,Šukučiai,
Szunwilbe,Šunvilpė,Фадеево
Szurellen,Žiūreliai,Поворино
Szyderkem,Žydakiemis,
Tacke,Taktuva,Тургенево
Talskeim,Talskiemis,Пчелино
Tammove,Tamuvė,Тимофеевка
Tannenkrug,Taineragė,
Tannenwalde,Tainvaldė,
Tapelawke,Tapelaukė,
Tapelawke,Taplaukė,Талпаки
Tapia,Tepliuva,Гвардейск
Tapiausche Scherwit,Širvytė,
Tappelkeim,Tapilkiemis,
Tara,Tariava,Владимирово
Tarpszikinnen,Tarpšikiniai,
Tarpupe,Tarpupė,
Tarpupönen,Tarpupėnai,Воронцово
Tarpupp,Tarpupis,
Tarputschen,Tarpučiai,Лужки
Tarputschen,Tarpučiai,
Tarputschen,Tarpučiai,Новоселье
Tarputschen,Tarpučiai,
Tatarren,Totorkaimis,Тихомировка
Taukenischken,Taukiniškės,Разделное
Taukitten,Taukytė,
Taurcalnis,Taurakalnis,
Taurkalney,Taurakalniai,
Taurothenen,Taurutėnai,Кроты
Tautenischken,Tautiniškiai,
Tautschillen,Tautšiliai,Боровичи
Tawe,Tovė,Заливино
Tawellningken,Tovelninkai,Бисерово
Tawren,Taurai,Мареевка
Teiskutschen,Teiskučiai,
Tekischlen,Telkšiai,
Telehnen,Tylėnai,
Tellitzkehmen,Telyčkiemis,
Tengen,Tenkiai,
Tenkitte,Tenkytė,
Tenkitten,Tenkytė,Лётное
Terbude,Terbudė,Радужное
Teschitinei,Tašitiniai,
Teterius,Teterius,
Teusch Battaw,Tautšių Batuva,Бобровка
Teutschwilten,Tautviltai,Ермаково
Thalau,Toluva,Междулесье
Thalszenten,Talžentai,Виноградово
Tharaunenkrug,Tauraragis,
Thauthinischken,Tautiniškiai,
Thegenwalde,Tekenvaldė,
Thewellen,Tėveliai,
Thieslauken,Tieslaukis,Крылово
Thirschkeym,Tirškiemis,Дворики
Thomaten,Tumatė,Дальнее
Thomsdorf,Tomsdorfas,
Thunteniten,Tuntenytė,
Thyrawe,Prūsų Tyruva,Панфилово
Tiedtken,Tidikai,Корчагино
Tiergarten,Tyrgardai,
Tilse,Tilžė,Советск
Tilsener,Tilsenra,Лепестково
Tilsewischken,Tilževiškiai,Грозное
Tilszenehlen,Tilženėliai,Жданки
Tiltenike,Tiltenikė,Ростовское
Timberkrug,Timbraragis,
Timbra,Timbra,Рыбацкое
Tinkleningken,Tinklininkai,
Tirenberg,Tirenberkis,Дунаевка
Tirkseln,Tirkšliai,
Tischerlauken,Tižerlaukis,
Titschken,Tičkai,Подгорное
Tittna,Titna,Маркино
Tobacken,Tabakai,
Tolklauken,Tulklaukis,Калиново
Tollkeim,Tolkiemis,Рошино
Tollkeim,Tolkiemis,
Tolminkehme,Tolminkiemė,Чистые Пруды
Torpine,Tarpynė,Липовка
Tote,Tautė,Бригадное
Touruhnen,Taurūnai,
Toussainthöfchen,Tusainiai,Менделеево
Towell,Tavelė,
Tracken,Trakai,Неман
Trackinnen,Trakiniai,
Trackischkeim,Trakiškiemis,Железнодорожное
Tragheim,Trakiemis,Лермонтово
Trakas,Trakas,
Trakehnen,Trakėnai,Данилевское
Trakelmen,Trakelmiai,
Trakeningken,Trakininkai,
Trakeningken,Trakininkai,
Trakeningken,Trakininkai,
Trakieney,Trakėnai,Ясная Поляна
Trakies,Trakės,
Trakischkehmen,Trakiškiemis,
Tramischen,Tramišiai,Раздольное
Tranatenberg,Tranotkalnis,
Trankwitz,Trankvytis,Западное
Tranßau,Transuva,Озерово
Transwischkey,Transviškiai,
Tranxitten,Tranksytė,
Trappönen,Trapėnai,Неманское
Trauali,Travaliai,
Traublaucken,Traublaukis,
Traupendorf,Traupėnai,Дворкино
Trausen,Trausiai,Липняки
Trausitten,Trausytė,
Treczaken,Trečiokai,
Treiben,Treipai,
Treinlauken,Trienlaukis,
Tremon,Tremava,Новое
Trencke,Trenkė,Вязовка
Trenkensruh,Trenkenrukas,
Trentitten,Trintytė,Зайцево
Triaken,Triakiai,
Triaken,Triakiai,Знаменское
Trilinde,Trilindė,Анновка
Trimpa,Trimpa,Лазовское
Trimpe,Trempė,Новостроево
Trintekaym,Trintkaimis,Высокое
Trisaltigkeit,Trisaltikaitė,
Trokischken,Trakiškiai,
Tromittenwalde,Trumitėnvaldė,
Trostchinnen,Tratėsena,Островки
Trulauck,Trulaukis,
Trumpaiten,Trumpaitė,
Trumpaiten,Trumpaitė,
Trumpiten,Trumpytė,
Trumplauken,Trumplaukis,
Trumyten,Trumytė,
Trunclauken,Trunklaukis,
Trupiti,Trupytė,Кумачёво
Truppen,Trupiai,
Truschinus,Trušynas,
Trutenau,Trutnava,Медведевка
Tublauken,Tūblaukis,Работкино
Tuleprast,Tulėbrasta,Марково
Tullauk,Tulaukis,
Tullen,Tūlai,Кустарниково
Tulpeninke,Tulpininkė,Заречное
Tummonis,Tumonys,
Tumstallis,Tumstalis,
Tunnischken,Tuniškiai,
Tuppen,Tupiai,
Turgen,Turgiai,
Tussainen,Tusainiai,
Tußainen,Tusainiai,Чапаево
Tutlekiem,Tutekiemis,Сычёво
Tutsche,Tutšė,Ватутино
Tutschen,Tučiai,
Tuttehlen,Tuteliai,
Tuttenberg,Tautenberkis,
Tuttlen,Tutliai,
Tuwangste,Tvangstė,
Twergaiten,Tvarkaitė,Надеждино
Tykrehnen,Tikrėnai,Зори
Tykrigehnen,Tikrikėnai,
Tyrau,Vokiečių Tyruva,Иванцово
Ubeniken,Ūbininkai,Синявино
Ubolithen,Obuolytai,Глухово
Uchsähsser Kalwy,Užežerių Kalviai,
Udaraballen,Ūdrabaliai,
Uderballen,Ūdrabaliai,
Uderwalde,Ūdravaldė,
Uderwalde,Ūdravaldė,
Uderwange,Ūdraangė,Чехово
Unsatrapis,Unsatrapis,Курортное
Unter Eissuln,Žemieji Eisuliai,Большое Село
Urban,Urbana,
Urbanspinde,Urbanspindė,
Urbantatschen,Urbantaičiai,
Urbanteiten,Urbantaitė,Поймы
Urblauken,Urblaukis,Весново
Urbschen,Urbšiai,
Uschballen,Užbaliai,Воробьёво
Uschballen,Užbaliai,
Uschdeggen,Uždegiai,Симоновка
Uschdumbeln,Uždumbliai,
Uschelxnen,Užalksniai,Вишневое
Uschpruduppe,Užprūdupė,Ударное
Uschubalen,Užubaliai,Лощинка
Uschupenu,Užupėnų,Заречье
Uschuplanken,Užuplankiai,Брюсово
Uspiawne,Užpjaunė,Никитовка
Ussainen,Uosėnai,
Usseinen,Uosėnai,
Usseinen,Uosėnai,Дальнее
Usupohne,Užuponė,
Uszalxnen,Užalksniai,
Uszballen,Užbaliai,Красная Поляна
Uszballen,Užbaliai,Осиновка
Uszballen,Užbaliai,
Uszballen,Užbaliai,
Uszballen,Užbaliai,
Uszballen,Užbaliai,Лощинка
Uszballen,Užbaliai,
Uszballenn,Užbaliai,
Uszberszen,Užberžiai,Острогожское
Uszberszen,Užberžiai,
Uszbundszen,Užbundžiai,Бочаги
Uszdrawen,Uždraviai,Ливны
Uszelgawer,Užželgalvė,
Uszeschuppen,Užšešupiai,
Uszeszern,Užežeriai,
Uszgirren,Užgiriai,
Uszgirren,Užgiriai,
Uszgrabey,Užgrabiai,
Uszkampen,Užkampiai,
Uszkurwe,Užkurvė,Плёсс
Uszlauszen,Užlaužai,
Uszmedlauknen,Užmedlaukiai,
Uszpampeln,Užpampeliai,
Uszpiaunehlen,Užpjaunėliai,Новоуральск
Uszrudtschu,Užrūdžių,Шатилово
Uszupöhnen,Užupėnai,
Uszupönen,Užupėnai,Булaвино
Uszwarten,Užvartai,
Uthelen,Uteliai,
Uzjauren,Užjauriai,
Valtien Kratsch,Valtinkraštai,Черёмухово
Vargenau,Vargėnuva,
Vdres,Ūdrės,
Velowe,Vėluva,Знаменск
Viehbude,Viebudė,
Vielemühe,Malūnai,
Vierhuben,Vierubiai,
Vierzighuben,Keturiasdešimt Ūbų,Тамбовское
Villenkol,Vilėnkuolas,
Vingeruppen,Vingerupė,
Vischradt,Išrada,Крыловка
Vischuysen,Išauša,Приморск
Waballen,Vabalai,Чапаево
Wabbeln,Vabalai,
Waccaros,Vakaros,Елановка
Wachlacken,Vaklaukis,
Wachsnicken,Važininkai,Курганы
Wachsnicken,Važininkai,Торфяное
Wachtbude,Vaktabudė,
Wachtbuden,Pabudė,
Wagebalis,Vagėbalis,
Wagnine,Agninė,
Wagohnen,Vaganiai,
Walck,Valka,
Waldau,Valduva,Тальники
Waldaukadel,Valdaukadelis,Степное
Waldburg,Valda,Николаевка
Waldburg,Valda,Лесное
Waldgarten,Valdagardai,
Waldhausen,Valda,Перелески
Waldhof,Valduva,
Waldhöhe,Valdėkė,Ушинское
Waldienen,Valdėnai,
Waldowe,Valdovė,Низовье
Waldpothen,Valdipuotai,
Waleicke,Valeikė,
Walgun,Valkūnė,
Wallehlischken,Valeliškiai,
Wallenthal,Valentalis,
Wallinkem,Valinkiemis,Ромашкино
Wallkaymen,Valkaimis,Валки
Wallullen,Valiuliai,
Walperg,Valperkis,
Walterkeimenn,Valtikiemis,Ольховатка
Wanaguppe,Vanagupė,Свободное
Wandlacken,Vandlaukis,
Wandlauszen,Vandlaužiai,Осиновка
Wandtlaukey,Vandlaukiai,Вёшенская
Wandtlaußen,Vandlaužiai,Свердлово
Waneikischken,Vanaikiškiai,
Wange,Angė,Яровое
Wangen,Angiai,
Wangen,Angiai,
Wangitte,Angytė,Рыбачье
Wangnick,Angininkai,
Wangnicken,Angininkai,Заозёрье
Wangnicken,Angininkai,
Wangnicken,Angininkai,Янтаровка
Wangniken,Angininkai,
Wangniskaim,Angiskaimis,
Wangusten,Angustai,Грибоедово
Wannaginnen,Vanagynas,
Wannaglauken,Vanaglaukis,Первомайское
Wannagupohnen,Vanagupėnai,
Wannaguppen,Wanagupėnai,Новый Мир
Wannegen,Vanagai,
Wanniglaucken,Aniglaukis,
Wantischken,Antiškiai,Вёшенская
Wantlavke,Vandlaukė,Зверево
Wardienen,Vardynai,
Wargee,Vargė,Апрелевка
Wargelite,Vargelytė,
Wargen,Vargiai,Котельниково
Wargiehnen,Vargynai,
Wargine,Vargynė,Великолукское
Wargitten,Vargytė,Октябрьское
Warglaucken,Varglaukis,
Wargunkaym,Vargunkaimis,
Wargutschen,Vargučiai,
Wargutschen,Vargučiai,
Warkallen,Varkaliai,Двинское
Warkallen,Varkaliai,
Warkau,Varkuva,
Warlen,Varliai,
Warlin,Varlynas,Советское
Warnakallen,Varnakaliai,
Warnaschlen,Varnašaliai,
Warnehlen,Varneliai,
Warneitze,Varnaitė,Шмелёво
Warneteckey,Varnatakiai,
Warnicken,Varnikų piliakalnis,
Warnicken,Varnininkai,Лесное
Warnie,Varniai,
Warnigkeim,Varnikiemis,Раздольное
Warnike,Varnikė,Успенское
Warningken,Varninkai,Заболотное
Warnye,Varniai,Соболёво
Warruppe,Varupė,Студёновка
Warsagey,Varsakiai,Вершины
Warschke,Varžkė,Вершково
Warschlegen,Varšlekiai,
Warskillen,Varskiliai,Калиновка
Warsze,Varžė,Кириллово
Warsze,Varžė,Трёхгорное
Warszienen,Varžėnai,
Warszlauken,Varžlaukis,Долинное
Warte,Vartė,
Warte,Vartė,
Warte,Vartė,
Warte,Vartė,
Warte,Vartė,
Warte,Vartė,Кошевое
Warte,Vartė,Пограничный
Wartenburg,Vartena,
Warthen,Vartai,Шоссейное
Wartnicken,Vartininkai,Горьковское
Wartutschen,Vartučiai,
Warupönen,Varupėnai,Фёдоровка
Waschke,Vaška,Звягинцево
Waschwilweten,Vašvilvietė,
Wasgien,Vasgiai,
Wassakiem,Vasakiemis,Весново
Wasserlauken,Vasarlaukis,Весново
Waszeninken,Važininkai,Торфяное
Waszespindt,Važespindis,
Waterloo,Vateluo,
Wattlau,Vatluva,
Waydlauken,Vaidlaukis,
Waygikaymen,Angikaimis,
Wayskyten,Vaiskytė,Сокольники
Waysselshoffen,Veiselupė,Пушкино
Waywern,Vaivarai,Новоселье
Wedereitischken,Vėderaitiškės,Тимофеево
Wedirkayme,Viedrakaimė,Некрасово
Weedern,Viedrėnai,Суворовка
Weedern,Vėdarai,
Weedern,Vedriai,
Wegnerminnen,Vangamynai,
Weidball,Veidbalė,
Weidehnen,Vaidėnai,Шатрово
Weidenau,Vaidėnuva,Ленинское
Weidgirren,Vaidgiriai,Камышевка
Weidlacken,Vaidlaukis,Ельники
Weineicklaucken,Vaineiklaukis,
Weiscaynis,Vaiskainys,Подгорное
Welnabalis,Velniabalis,
Wenscke,Venskė,
Wenskowethen,Venskuvietė,
Wentaine,Ventainė,
Wenzischken,Venciškės,Мотыльково
Wenzlowischken,Vencloviškiai,Вознесенское
Werdehlischken,Verdeliškiai,
Werdelischken,Verdeliškiai,
Wermiten,Vermytė,
Wernsdorf,Vernsdorfas,
Werschkepjen,Varškepiai,
Wersmeninke,Versmininkė,
Wersminicke,Versmininkė,Совхозное
Wertheim,Vartkiemis,Малое Рассказово
Wertimlauken,Vertimlaukis,
Werxnen,Verksniai,
Werxnen,Verksniai,
Werxnupönen,Verksnupėnai,
Weschkalwe,Veškalvė,Груздево
Weslinen,Veiselynas,Высокое
Weslowken,Veislaukis,Пушкинское
Wesselshöfen,Veselhefenas,Василевское
Weszupehlen,Viešupeliai,
Weynothen,Vainotai,Шлюзное
Wickbold,Vikboldas,Отважное
Wickerau,Vikruva,Черкасовка
Wickiau,Vikuva,Клинцовка
Wicknaweitschen,Viknavaičiai,Больше-Островское
Widdrio,Vidrio,
Widitten,Vidytė,Ижевское
Wiekischkey,Viekiškiai,Багратионово
Wiepeningken,Vypininkai,Подгорное
Wikus,Vykava,Хрустальное
Wilcayme,Vilkaimė,Новосельское
Wildeman,Viltmainė,
Wilditten,Viltytė,Анечкино
Wilkas,Vilkas,
Wilkasa,Vilkasa,Грушевка
Wilkatschen,Vilkaičiai,
Wilkau,Vilkuva,Енисеево
Wilkawischken,Vilkaviškis,Ковалёво
Wilkbude,Vilkbudė,
Wilkekaym,Vilkakaimis,Орехово
Wilken,Vilkai,Пугачёво
Wilkeno,Vilkėna,Головенское
Wilkerischken,Vilkeriškiai,
Wilkes,Vilkės,
Wilklaugken,Vilklaukis,
Wilkowischken,Vilkaviškiai,
Wilky,Vilkiai,
Wilky,Vilkiai,
Willaute,Vilautė,
Willgaiten,Vilkaitė,Колосовка
Williothen,Viliotai,
Willkehlen,Vilkeliai,
Willkehlen,Vilkeliai,Яровое
Willkinnen,Vilkiniai,Шолохово
Willkischken,Vilkiškiai,Григорьево
Willmantienen,Vilmantynė,
Willnohnen,Vilnonai,Каманино
Willuhnen,Viliūnai,
Wilpischen,Vilpišiai,
Wilpischen,Vilpišiai,Нагорное
Wilpiske,Vilpiškė,Каспийское
Windikaym,Vindkaimis,
Windkeim,Vindikaimis,Орловка
Wingenincke,Vingenininkė,
Wingeningken,Vingininkai,
Wingeruppe,Vingerupė,Дунайское
Wingeruppen,Vingerupiai,
Wingeruppen,Vingerupiai,Волоколамское
Wingillen,Vingiliai,
Wingschnienen,Vinkšnynė,Слободское
Wipe,Vypė,
Wirballen,Virbaliai,Перехватное
Wirballey,Virbaliai,
Wirbeln,Virbaliai,Жаворонково
Wirblauken,Virblaukis,
Wirdigeyten,Virtikaitė,Кудринка
Wirgiten,Virgytė,
Wirschlaucken,Viršlaukis,
Wirschupp,Viršupis,
Wirszeningken,Viržininkai,
Wirtkallen,Virtkalnis,Поликарпово
Wirttinne,Virtinė,
Wisbariennen,Visbarynai,Ливны
Wisbarren,Visbarai,
Wischsubinne,Vištžabynė,Рыбино
Wischteggen,Vištakiai,Привольное
Wischteggen,Vištakiai,Привольное
Wisdehlen,Višteliai,
Wisdehnen,Višteliai,
Wiskiauten,Viskiautai,Моховое
Wißritten,Visrytė,Кустовка
Wiswainen,Visvainiai,
Witige,Vytikė,
Witischke,Vitiškė,
Witkampis,Vidkampis,
Witreite,Vitraitė,
Wittcken,Vietkai,Липки
Wittehnen,Vitėnai,
Wittenberg,Vietė,Нивенское
Wittestein,Vietaštėnai,Марийское
Wittgerey,Vidgiriai,Жигулёво
Wittgirre,Vidgirė,
Wittgirre,Vidgirė,Родниково
Wittgirren,Vidgiriai,
Wittgirren,Vidgiriai,
Wittgirren,Vidgiriai,Новое
Wittgirren,Vidgiriai,Шустово
Wittschunen,Vičiūnai,Боровое
Witzeite,Vyžaitė,Московское
Wixdelen,Viksteliai,
Wixwen,Viksvai,
Wogaw,Uogava,Лермонтово
Wogenis,Uogenis,Матросово
Wogrannen,Uokrainiai,
Wohren,Vorai,
Woidi-Krug,Vaidėragė,
Woitekaten,Vaitiekaitė,
Wokellen,Vokelė,Садовое
Wolite,Valytė,Цветково
Wolitnicken,Valytininkai,Приморское-Новое
Wolitta,Uolyta,Уткино
Wolkitien,Valkytė,
Wolla,Valiai,Вольное
Wollehlen,Valeliai,Вольное
Wolmen,Valmai,Малиновка
Wompnyn,Vampnynė,Дальнее
Woopen,Upiai,
Woppe,Upė,Пригорки
Woray,Vorai,Новосельцево
Worennye,Varėnė,Котельниково
Worienen,Varėnai,Песчаное
Worpillen,Vorpilis,Вороново
Worwald,Varvaldė,
Worweinen,Varvainys,
Wöschupchen,Viešupiai,
Wosepile,Ąsepilė,
Wossegawe,Vazguvė,Вишневое
Wostopolo,Uostapila,
Woydene,Vaidėnai,Ветрово
Woyditten,Vaidytė,
Woyditten,Vaidytė,
Woyken,Vokiai,Климовка
Woytnicken,Vaitininkai,Володино
Wulffesdorp,Vulfesdorpas,Красное
Wundelauches,Vandelaužės,
Wundilauches Feld,Vandenlaužė,
Wundithen,Vandytė,Фурманово
Wüstenei,Uostėnai,
Wyschnupönen,Vyšnupėnai,
Wysinze,Visinčia,Большие Горки
Zacklin,Žaklina,
Zalgirren,Žalgiriai,
Zalis,Šalis,
Zanderlaucken,Senderlaukis,Зверево
Zargen,Sargiai,Истровка
Zedmar,Žiedmarė,
Zedmar,Žiedmarė,Серово
Ziebirben,Žiebirbė,
Ziegelberg,Žygelberkis,
Ziegelei,Žygeliai,
Ziegelei,Žygeliai,
Ziegeley,Žygeliai,
Ziegeley,Žygeliai,
Ziegelscheime,Žygelkiemė,
Ziegenberg,Siekenberkis,
Zikkelberg,Zikelbergas,
Zimmerbude,Cimerbūdė,Светлый
Zinte,Sintė,Корнево
Zirwonen,Žirvonai,
Zuglaw,Suglava,
Zulkuney,Zulkuniai,Серпухово
Zulkyney,Žulkiniai,
Zwion,Žvejonė,Доваторовка
Zwirballen,Žvirbliai,Кропоткино
,Skumbriai,
,Pustų ragas,
,Vilpinė,